Arbejdsgrundlag

  • Konfliktteori og metode
  • Anvende konflikters potentiale
  • Anerkendende tilgang
  • Oplevelsesorienteret
  • Inspiration fra det systemiske og psykodynamiske område
  • Relationsbåret bæredygtighed
  • Kraften i de små ting
  • Medfølelse, venlighed og arbejdsglæde
  • Samspillet og balancen mellem individ og fællesskab

Konfliktmæglingens værdigrundlag:

(Konfliktmægling – en refleksiv tilgang, Vibeke Vindeløv, Dansk Jurist og Økonomforbund)

Konflikthåndtering og -mægling