Atelieret

Atelieret er værkstedet i min virksomhed. Det er her møder, mæglinger, supervisioner, gruppeprocesser og undervisning foregår.

Atelieret er et ottekantet rum med højt til loftet, der ofte vækker en rolig og nærværende intensitet i de samtaler der foregår. Atelieret der er tegnet af arkitekten P. V. Jensen Klint er rammen om mange af virksomhedens aktiviteter og bidrager her til at understrege det, jeg gerne vil have karakteriserer mit arbejde: Plads til forskellighed, nærvær, kontakt og empati.

Atelierets eneste vindue åbner både væg og tagflade og giver et udsyn, der retter sig ud og opad mod træer og himmel. En halvandet hundrede år gamle rødbøg tårner sig op og kan følges til toppen. Blikket kan få lov at dvæle uden forstyrrelse og der kan blive plads til refleksion, fordybelse og kreativitet.

De mange forskellige aktiviteter og opgaver der knytter sig til virksomheden nyder på forskellig vis godt af de egenskaber og den afsmitning rummet har på det, der foregår i det.

Selv oplever jeg også at være den bedste udgave af mig selv, når jeg arbejder i atelieret og jeg har det også som en kilde til inspiration for mine øvrige aktiviteter rundt omkring i landet.

Atelieret, med de muligheder det giver, har skærpet min opmærksomhed på rummets betydning i forbindelse med samtaler og processer mellem mennesker. At sætte en god ramme for det der skal foregå i og mellem folk er meget afgørende for udkommet og til rammen hører også at gøre sig umage med at bruge de muligheder rummet giver.

Jeg har mødt mange forskellige rum rundt om i landet. Nogle velegnede andre måske egnede, men de har alle kunnet indrettes så de er blevet lidt mere egnede til at kunne skabe kontakt både med sig selv og hinanden.