Hvad?

 • Konfliktmægling / mediation.
 • Udviklings- og konflikthåndteringsprocesser for personalegrupper.
 • Skræddersyede forløb til træning af kommunikation og konflikthåndtering.
 • Personaletræning til forebyggelse af vold, trusler,
  mobning og chikane.
 • Undervisning og træning i konflikthåndtering og
  anerkendende tilgange i borgerkontakt.
 • Undervisnings – og træningsforløb i konflikthåndtering og – mægling.
 • Uddannelse af konfliktmæglere.
 • Supervision af konfliktmæglere.
 • Etablering af konfliktråd eller konfliktkodeks på i private og offentlige virksomheder, bo centre, opholdssteder mv.
 • Udviklingsprocesser der fremmer trivsel, anerkendende omgangsformer og arbejdsglæde.

Konflikthåndtering og -mægling