Hvordan?

Centrale værdier i arbejdet:

 • Fælles aftaler
 • Inddragelse
 • Anerkendelse og udfordring af den enkelte
 • Transparens
 • Less is more
 • En mæglende tilgang – ’Tænk vi’, ’undersøg’ og ’gør noget’
 • Tydeliggøre oplevelser, opfattelser, følelser og behov som baggrund for forståelser og handlinger
 • Inddrage det genoprettende perspektiv

I forbindelse med undervisning i konflikthåndtering og -mægling:

 • Korte teoretiske oplæg
 • Individuel og fælles refleksion
 • Træning af situationer fra deltagernes dagligdag
 • Træning i mæglerrollen ved situationsspil

Konflikthåndtering og -mægling