Reflektioner

Grundlaget for arbejdet i min virksomhed knytter sig til de værdier og antagelser, der definerer mæglende konflikthåndtering.

Det betyder at konflikter bliver set som en naturlig del af livet. Et vilkår som er en del af det at være menneske og som vi ikke kan eksistere foruden. Konflikter er tæt forbundet med forandring og udvikling.

I sig selv er konflikter hverken ødelæggende eller grobund for udvikling, men de har potentialet til begge dele. Den måde vi håndterer dem på, er afgørende for om de fører til indvikling eller udvikling.

Hvis vi håndterer konflikter som en arena for kamp vil der være tabere og vindere, men ser vi derimod vores forbundethed i konflikten som noget, vi er fælles om og kan tage ansvar for, kan der skabes muligheder for løsninger som alle parter kan medvirke til.

Denne tilgang bygger på en tillid til at vi dybest set gerne vil det gode og når vi bliver givet muligheden for at mødes personligt og være i dialog med hinanden, er vi også i stand til i fællesskab at frembringe løsninger som kan være tilfredsstillende for alle parter. Forudsætningen er at vi vil.

Det er udfordrende at acceptere eksistensen af flere forskellige virkelighedsopfattelser på samme tid. Vi forfalder let til vurderinger og fordømmelser over andre, der forstår verden på en anden måde end vi selv gør.

Når det lykkes at bevare nysgerrigheden og undersøge det, der ligger bagved både andres og egne reaktioner og handlinger, kan muligheden for tranformation være til stede. En indsigt der griber ændrende ind og forandrer relationen mellem os.