Reflektioner

Grundlaget for arbejdet i min virksomhed knytter sig til de værdier og antagelser, der definerer mæglende konflikthåndtering.

Det betyder at konflikter bliver set som en naturlig del af livet. Et vilkår som er en del af det at være menneske og som vi ikke kan eksistere foruden. Konflikter er tæt forbundet med forandring og udvikling.

I sig selv er konflikter hverken ødelæggende eller grobund for udvikling, men de har potentialet til begge dele. Den måde vi håndterer dem på, er afgørende for om de fører til indvikling eller udvikling.

Hvis vi håndterer konflikter som en arena for kamp vil der være tabere og vindere, men ser vi derimod vores forbundethed i konflikten som noget, vi er fælles om og kan tage ansvar for, kan der skabes muligheder for løsninger som alle parter kan medvirke til.

Denne tilgang bygger på en tillid til at vi dybest set gerne vil det gode og når vi bliver givet muligheden for at mødes personligt og være i dialog med hinanden, er vi også i stand til i fællesskab at frembringe løsninger som kan være tilfredsstillende for alle parter. Forudsætningen er at vi vil.

Det er udfordrende at acceptere eksistensen af flere forskellige virkelighedsopfattelser på samme tid. Vi forfalder let til vurderinger og fordømmelser over andre, der forstår verden på en anden måde end vi selv gør.

Når det lykkes at bevare nysgerrigheden og undersøge det, der ligger bagved både andres og egne reaktioner og handlinger, kan muligheden for tranformation være til stede. En indsigt der griber ændrende ind og forandrer relationen mellem os.

Atelieret

Atelieret er værkstedet i min virksomhed. Det er her møder, mæglinger, supervisioner, gruppeprocesser og undervisning foregår.

Atelieret er et ottekantet rum med højt til loftet, der ofte vækker en rolig og nærværende intensitet i de samtaler der foregår. Atelieret der er tegnet af arkitekten P. V. Jensen Klint er rammen om mange af virksomhedens aktiviteter og bidrager her til at understrege det, jeg gerne vil have karakteriserer mit arbejde: Plads til forskellighed, nærvær, kontakt og empati.

Atelierets eneste vindue åbner både væg og tagflade og giver et udsyn, der retter sig ud og opad mod træer og himmel. En halvandet hundrede år gamle rødbøg tårner sig op og kan følges til toppen. Blikket kan få lov at dvæle uden forstyrrelse og der kan blive plads til refleksion, fordybelse og kreativitet.

De mange forskellige aktiviteter og opgaver der knytter sig til virksomheden nyder på forskellig vis godt af de egenskaber og den afsmitning rummet har på det, der foregår i det.

Selv oplever jeg også at være den bedste udgave af mig selv, når jeg arbejder i atelieret og jeg har det også som en kilde til inspiration for mine øvrige aktiviteter rundt omkring i landet.

Atelieret, med de muligheder det giver, har skærpet min opmærksomhed på rummets betydning i forbindelse med samtaler og processer mellem mennesker. At sætte en god ramme for det der skal foregå i og mellem folk er meget afgørende for udkommet og til rammen hører også at gøre sig umage med at bruge de muligheder rummet giver.

Jeg har mødt mange forskellige rum rundt om i landet. Nogle velegnede andre måske egnede, men de har alle kunnet indrettes så de er blevet lidt mere egnede til at kunne skabe kontakt både med sig selv og hinanden.

Udsyn og ovenlys

Jeg henter inspiration til udvikling og fornyelse af virksomheden gennem de samarbejdspartnere jeg har både i Norden og herhjemme.

Som enkeltmandsvirksomhed ser jeg det som helt afgørende at have et tæt samarbejde med andre, der arbejder med konflikthåndtering og –mægling.

Center for Konfliktløsning har gennem snart to årtier været en tæt samarbejdspartner, hvor jeg som medlem og underentreprenør deltager i en stor del af centrets aktiviteter. Der har jeg et kollegialt fællesskab med en stor gruppe fagfæller, der indebærer meget udviklingsarbejde om opgaver og kurser.

Nordiske Mediatorer er en faglig forening der organiserer folk med en mastergrad i konfliktmægling. Et vigtigt udviklingsfelt for faglighed, kvalitet og etik, som jeg har deltaget i siden foreningens start i 2004.

Som udløber af aktiviteterne i Nordiske Mediatorer besluttede jeg i samarbejde med tre andre konfliktmæglere – Marion Thorning, Mie Marcussen og Jens Emborg – at skrive en bog, der kunne udbrede den mæglende måde at møde konflikt på i en mere folkelig udgave.

I oktober 2014 udkom bogen ’Mellem os – ABC til konflikt’ på Frydenlund som et resultat af 4 års fantastisk fagligt fællesskab og samarbejde. Bogen blev til i en fælles skriveproces, der var både levende og lærerig. Vi havde i de fire år bogen var undervejs levet dens budskab: A, Tænk vi. B, Undersøg. C. Gør noget.

Jeg håber bogen når ud til mange der på samme måde kan inspireres til at møde uoverensstemmelser og udfordringer på en mæglende måde.